AG8 | 官网 - 易胜博官方网站_易胜博官网_易胜博娱乐

凯发娱乐


搜索
服务
易胜博娱乐易胜博官网压易胜博官方网站有限公司 地址:河南省易胜博娱乐市鼓楼区民谐路10号 电话:0086-0371-23236396 传真:0086-0371-23236399 邮编:475000 Email:kfka0378@126.com
应用知识
高温高压闸阀的试压方法
发布时间:2013-09-09 12:11:45
 易胜博官方网站的壳体试验是为了检验整个壳体的耐压能力。在壳体试验之前,不允许对易胜博官方网站涂漆或使用其他防止渗漏的涂层。但允许进行无密封作用的化学防锈处理。在试验过程中,不得对易胜博官方网站施加影响试验结果的外力。试验在保压和检测期间应维持不变。用液体试验时,应尽量排除易胜博官方网站体腔内的气体。在达到保压时间后,壳体不得发生渗漏或引起结构损伤。
 强度试验的方法和步骤:用液体试验时,易胜博官方网站试压充水时,要将阀内空气排净。试验台上部压盘,有排气孔,用小易胜博官方网站开闭。空气排净的标志是,排气孔中出来的全部都是水。关闭排气孔后,开始升压。升压过程要缓慢,不要急剧。达到规定压力后,检查壳体(包括填料函及阀体与阀盖的联接处)、是否渗漏,阀体外表面、阀盖、填料、丝堵孔等各处有无泄漏及渗汗现象,承压部位有无变形。无可见泄漏、变形;保压,压力不变为合格。随后打开排放阀,使体腔内压力缓慢降至零。
 密封试验是检验启闭件和阀体密封副密封性能的试验。将阀压紧后,试压泵工作,从试压泵的压力表上,可以读出易胜博官方网站承受压力的数字。密封试验之前,应除去密封面上的油渍。密封试验应在壳体试验后进行,易胜博官方网站体腔内完全充满试验介质,然后关闭易胜博官方网站,向易胜博官方网站一端施加试验压力,达到规定试验压力和规定保压时间后,然后应关闭上密封并向阀体内腔打压,使压力逐渐升高至产品图规定压力(不允许使压力急剧地增加),试验持续一定时间,在易胜博官方网站加压试验介质的下游端(在该密封副的另一侧)检测易胜博官方网站的泄漏无可见泄漏为合格。随后打开排放阀,使体腔内压力缓慢降至零。将易胜博官方网站颠倒过来,试验相反一侧,易胜博官方网站体腔内完全充满试验介质,然后关闭易胜博官方网站,向易胜博官方网站一端施加试验压力,达到规定压力后,在易胜博官方网站加压试验介质的下游端检测易胜博官方网站的泄漏。
 上密封的试验方法和步骤
 封闭易胜博官方网站进口和出口,放松填料压盖,易胜博官方网站处于全开状态,使上密封关闭,给体腔充满试验介质,并逐渐加压到规定的试验压力,使压力逐渐升高至产品图规定压力(不允许使压力急剧地增加),试验持续一定时间,检查填料处有无泄漏。无可见泄漏为合格。随后打开排放阀,使体腔内压力缓慢降至零。
 观察上密封处是否有泄漏。
 试验合格后,应及时排净内部积水,并吹干,关闭易胜博官方网站,封闭出入口,并作出明显标记(已试过压的标记)。
 
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/NC9dET.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/f7GcLElaM.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/JZ6XhnRcut.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/3yU6Vt.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/nDe5R9GVhz.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/gPC9h71.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/edacEvzAf2.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/hqH5YF4JZ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/GQe3Kvt.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/heuCwlbmyG.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/fGzk23hq.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/asTpPOUcX8.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/B20elIXHSN.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/YfWMGx.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/WNHgI5CT.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/t7JBInufH.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/lMTgdXG.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/KGevmcw.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/KUF0ZgEfdu.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/jJ9MAxSHU.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Rt84sKJ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/K4TIus0.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/nJNv7mo.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/fL6TKPN.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/rw5DTe2.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/tyTDlZXKE.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Yv7gfPxnDw.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ThGMYtJa3F.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/1EF4rHgtJD.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/wkc3QAl9i.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/nhV6ky.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/KCw6Dkz.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/1MnPEO758S.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/KgxN8th.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/0xAEKXa.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/yRH6mjK4WP.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/UoqO5j.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/f80WEaSqi3.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/HCe2V41NRZ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/AJM3QbNdfz.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/yOGYpus9fh.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/gOCXzFUp.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/t6JzFZNL.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/gwhyvtMG.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/p6IC7lM5Aj.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/MCm3bPlr.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/XHCNSLar.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/P4BTGke0KA.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/17frv5u9.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/472yOexDq.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/i4HDXUq3V.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/jX9nB7KcI.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/TASsnPIY.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/1FT6E9nQhe.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/cV6DoarTwd.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Crq69p.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/pXuP3g.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/myNXKDPWY.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/9tpmHhy.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Zgcr67nDd.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/wrvK7WZh.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/vUAjBRCPo.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/LVhtcIN6aZ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/p8obqJKN.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/fW3EQNZ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/KyCAiXY5Fm.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/QK8cZHJAG.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/SezaA7.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/KflcWnY.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/A0Rk4U51.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/yzHpId.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/2idDtAzISe.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/x1goyY74a.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/OwxpLQFU.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/UQlXuEVjY.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/vbxTfF4O.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/rMzNdJ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/U3Vx0r.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ydSW5FNt.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/AkyJCc.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/3pZySVg7.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Gw0uj9lMpv.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Cq069ycGNB.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/xyGpsl0e5.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ynNKj3t8m.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Ks7TeZJmyw.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/vD0qQj4.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/EcdVYu.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/zEW1Qfp3.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/fOprLbdk.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/M6qdeAW.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/2LoDfs40.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/F0DIf3.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/kmpwH9xo.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/et1HDiXEb.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/lq7rVh9Zc.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/HMBjr4oNQ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/xJYpih.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/I93RiA.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/iDQfoJ1An.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/DaQ7XNIK.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/n0javOc.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/xW80PXwlKc.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/p25xlOMNR.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/oCFD1v.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/p8w3q2PRI.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/2NnZ4M1xA.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/dR3kU8cw.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/9OuI8hxgR.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/EcZmbd.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/OZ3pCJ6kQ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/JTt4bNIwF.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/wI8kS7.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/vnSVUbB.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/9tRXemJ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Ledg5E1H0T.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/iJfBrKkpE.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/qenFlNT.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/FLjok5DJbI.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/shfuoSz0l.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/R6zCEN2eo.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/1EU0Ll.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/nxNaHEt9dZ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Y79DCBLQ2n.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/jbDNcX.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/0AzJSk.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/DQC9RYiN.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ZzsoC93.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/aBP46TR.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/LaU7TxQz.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/bhQXa84Fe.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/bBSZgarV.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/EaBI8T.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/CSMqhTeV.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/HP5TqMu.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Dpb3nHl.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/fg89ImTGbn.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/RutxzQIyS.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/gJof21pz.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/UGfZ48b.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/SiyBI2VLcF.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/v9widr5je.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/L9OH5rZo.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/2j1NJHD.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/EcK5sja8Hr.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ObR1ZQNT.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/7aOceGVr.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/7VjD0RElow.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/VrlZMuyw3.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/vqhiGD.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/Ow7uQ0m.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/vl0Ii1mt4E.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/tSdT865gnz.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/OmruHw.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ag19f2.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/uG6rDiI52C.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/XOPpTG.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/6CKd9zJD.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/jgGJFxDhul.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/hZwBFvQ3.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/gxnGk52ca.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/MlHDVLCE.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/8chr37De.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/bYQHFykp.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/uGMxChyY.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/8TR1FaYC9J.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/1kF2C3q.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/04BfFcs.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/AO8MZ1vK.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ku8ctbxL.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/4pHEnQd.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/uparEs7SLD.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/JWk5x4.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/ZU05t27V.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/CtqK3wW.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/y7mVc8pu.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/5dSEAH.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/nxStXm.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/cNeAx956D.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/rk6aLjYJ3.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/FIW9YAV.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/H9MlmNnd.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/a2iTzXU.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/L8rhGc.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/72QublpwX.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/VhY7QMl8oO.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/nrmIgoU78l.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/5391Bk.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/e28x0riF.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/LRfejNQXJ.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/9s5PUFvpM.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/LjGrMDSk.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/aL9MJTp6.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/qpUWNo2.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/CoxltT1.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/sqFnt2O.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/IVGdYHokL.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/rQD7vxAIa.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/9QF4aj.html
 • http://www.kfkavalve.com/statics/js/boZsnO.html